Dzīve vienmēr būs pietiekoši slikta, lai cilvēkā nedzistu vēlme pēc kā labāka.