Uzslavēt cilvēku ir ļoti derīgi, tas ceļ viņa pašcieņu, stiprina viņa ticību saviem radošajiem spēkiem.