Tie, kas no tevīm ir atkarīgi, ir noderīgāki par tiem, kas pret tevīm izturas draudzīgi.