Neļauties pirmajam iespaidam. Dažs labs pirmā iespaida varā stājas likumīgā laulībā. ... . To pirmais iespaids spēj - spert vienu soli pretim aklai kaislei.