Kuru nekas nespēj sadusmot, tam nav sirds, bet nejūtīgs nespēj būt personība.