Cilvēks bez patmīlas ir niecīgs. Patmīla - Arhimeda svira ar kuras palīdzību var izkustināt no vietas Zemi.