Cilvēks bez patmīlas ir niecīgs. Patmīla - Arhimeda svira ar kuras palīdzību var izkustināt no vietas Zemi.

+1
+62
-1