Neļauj sevi urdīt neapmierinātībai - tā ir mazdūšība, bet neļaujies arī pašapmierinātībai - tā ir neprātība.