Visi cilvēki sevi augstu vērtē - un jo augstāk vērtē, jo mazāk tie ir vērti.