Lai sarunā būtu patīkams, pielāgojies sarunas biedru raksturam un prātam. Neuzdodies par otra izteiktu vārdu un izteikumu cenzoru, citādi tevi sāks uzskatīt par pedantu, vēl vairāk, nepiekasies citi domām un spriedumiem, savādāk var sākt no tevīm vairīties, vai vispār pārtrauks ar tevīm pazīties. Saprātīgums sarunā vienmēr ir svarīgāks par daiļrunību.

+1
+30
-1