Saprātīgam ir lielāks labums no saviem nelabvēļiem nekā muļķim no saviem draugiem.