Ir trīs egoistu kategorijas: egoisti, kas dzīvo paši un ļauj dzīvot arī citiem, egoisti, kas dzīvo paši, bet neļauj dzīvot citiem, un beidzot, egoisti, kas nedzīvo paši, un arī citiem to neļauj.