Jo cilvēks izglītotāks, jo noderīgāks savai tēvzemei.