Ja kāds mums pajautātu: ko mēs izjūtam un ko pielūdzam? - Atbilde gatava: mēs godājam mīlestību. ... . Tad kāpēc gan mēs - mīlestības godātāji - esam tik neiecietīgi un paši neieredzēti? Kāpēc gan mēs - pasaules godātāji - esam tik cietsirdīgi un nesamierināmi karotāji? Kāpēc gan mēs - uz akmens liktie - svārstāmies, par stūrakmeni paredzētie - šķeļamies, dzīvot gaismā aicinātie - iegrimstam tumsā?

+1
-46
-1