Neiecietība un rupja jebkuras brīvdomības apspiešana, pilnīga nevērība pret atsevišķa cilvēka dzīvi un laimi - tiešas no kolektīvisma fundamentāliem pamatiem izrietošas sekas.

+1
-14
-1
You voted '+1'.