Dzīšanās pēc peļņas - vienīgais veids, kā cilvēki spēj apmierināt to vajadzības, kurus viņi nemaz nepazīst.