Tiesiska valsts, kur par augstāko autoritāti kalpo formālās tiesības un, kur nav juridisku privilēģiju atsevišķām valsts nozīmētām personām, kas garantē vienlīdzību likuma priekšā, ir despotiskas valsts pretstats.