Dažkārt pieredzes un ieinteresētības kombinācija atsevišķam indivīdam rada iespēju redzēt lietas tādā rakursā, kādā citi tās neredz.

+1
+17
-1