Sociālisms - privātās uzņēmējdarbības ierobežošana, privātīpašuma uz ražošanas līdzekļiem atcelšana un plānveida ekonomikas sistēmas radīšana, kur uzņēmēja vietu, kas strādā peļņas iegūšanas dēļ, ieņem centralizēti plānojoši orgāni.

+1
-16
-1