Demokrātisks sociālisms - iepriekšējo paaudžu lielā utopija - nav sasniedzams, un centieni to sasniegt rada pilnīgi neprognozējamas, lielākai daļai tā piekritējiem nepieņemas, sekas

+1
+35
-1