Tiekšanās sasniegt vienlīdzību ar ekonomiskās plānošanas palīdzību var novest tikai pie no augšas uzspiestas nevienlīdzības, t.i. voluntāri noteiktām vietām, kādas ir jāieņem katram atsevišķam cilvēkam jaunās hierarhiskās struktūras rāmjos.