Mēs cenšamies attālināties no tiem, kas vēlas pret mums atbalstīties.