Revolūcija ir laba tās sākumā, kad ripo galvas tiem, kas augšā.