Ētika sastāv no politikas ētikas, biznesa ētikas, baznīcas ētikas un ētikas.