Ideālisms - cildenuma ietērps, zem kura politiķis slēpj savu varaskāri.