Nekad nav tā, ka dusmām nebūtu iemesls, bet reti, kad šis iemesls ir pietiekošs.