Kas nelieto saprātu - mājdzīvnieks, kas lieto to ļaunprātīgos nolūkos - mežonīgs zvērs.