Saprātīgs risks - pati slavējamākā cilvēciskās apdomības iezīme.