Saprātīgs risks - pati slavējamākā cilvēciskās apdomības iezīme.

+1
-15
-1