Cilvēks - reliģioza būtne; vienīgais dzīvnieks, kas mīl savu tuvāko kā sevi pašu, un pārkodīs tam rīkli, ja radīsies ar viņu domstarpības teoloģiskos jautājumos.