Iedvesma un interese - ir viens un tas pats. Izvairīties no patiesas iedvesmas ir tikpat grūti, cik izvairīties no grēka. Patiesas iedvesmas gadījumā viss pazūd un paliek tikai kas viens. Tapēc grēks ir sava veida iedvesma. Grēka un iedvesmas pamatā ir arī tas pats. Pamatā atrodas neviltota interese. Neviltota interese - tas ir galvenais mūsu dzīvē. Cilvēks, kam zudusi interese pret visu, ātri iet bojā. Pārāk vienpusēja un izteikta interese rada pārliecīgu spriedzi cilvēka dzīvē - vēl nedaudz, un cilvēks sajūk prātā. Nav cilvēka spēkos izpildīt pienākumu, ja viņam pret to nav patiesas Intereses. Ja cilvēka patiesā Interese sakrīt ar viņa pienākuma ievirzi, tad šāds cilvēks kļūst dižens.