Sākotnēji pati svarīgākā ir mātes audzināšana, jo tikumībai ir jātop iedēstītai kā jūtām.

+1
+59
-1