Karaļiem ir mazāk tiesību būt par personību, nekā visiem pārējiem cilvēkiem.