Audzināšanas mērķis ir padarīt cilvēku par patstāvīgu būtni, t.i. ar brīvu gribu apveltītu būtni.