Tikumisks cilvēks apzinās savas darbības saturu, kā kaut ko nepieciešamu... un tādā veidā netiek kaitēts viņa brīvībai, tieši pretēji, pēdējā pat kļūst par īstenu un saturisku brīvību atšķirībā no patvaļas, kas ir bezsaturiska un ir tikai brīvība iespējamībā.