Patiesa līdzjūtība ir cietēja tikumiskā attaisnojuma līdzpārdzīvojums.