Patiesība tiek pausta noteiktā vietā un laikā, kad tā kalpo lietas īstenošanai.