Palīdzība nedrīkst tikt veikta pretēji tā gribai, kuram tiek palīdzēts.