Reizi uz karstas plīts uzlecis kaķis vairāk uz tās neleks. Uz aukstas arī.