Attieksmē pret tikumību vienīgais patiesais ir sekojošs senatnes gudro izteikums: būt tikumīgam nozīmē dzīvot atbilstoši savas valsts tikumiem.