Lai rīcībai būtu morāla vērtība, ir nepieciešama izpratne par to, vai tā ir taisnīga vai netaisnīga, vai tā ir laba vai slikta.