Tūkstošiem talantu tikai norāda uz to, kas piemīt laikmetam, bet tikai ģēnijs pravietiski rada to, kas laikmetam pietrūkst.