Par patiesu vīrišķību izglītotās tautās tiek uzskatīta gatavība pašupurēties dzimtenes vārdā.