Kas vēlas paveikt ko nozīmīgu, tam jāprot sevi ierobežot. Savukārt tas, kas vēlas visu, būtībā nevēlas un nesasniedz neko.