Uzskatu, ka nav mūsu spēkos būt tādiem, kādi mēs īstenībā esam, līdz galam patiesiem, tik ilgi, kamēr mēs nebūsim miruši un nogulējuši zemē ilgus gadus. Ja cilvēki sāktu ar to, ka mirtu, viņi kļūtu patiesi krietni vien ātrāk.