Tikumiskās ciešanas ir vieglāk panesamas par fiziskajām ciešanām, un, ja, piemērām, man būtu izvēle starp mokošu sirdsapziņu un sāpošu zobu, es izvēlētos pirmo.

+1
-68
-1