Nav daudz vērti kritiķa uzskati, kad viņa acis ir aizmiglojušas asaras.