Jebkura spēle vispirms un pirmkārt ir brīva darbība. Spēle pēc pavēles vairāk nav spēle.