Tautām ir laiks, tās ir mūžīgas; mirstīgi ir tikai karaļi.