Valdnieki nāk un iet, tauta paliek, tikai tauta ir nemirstīga.