No brīža, kad reliģija sāk meklēt filozofijas palīdzību, tās bojāeja kļūst nenovēršama. Reliģija, kā jebkurš absolūtisms, nedrīkst taisnoties.

+1
+24
-1