Spēles likumi darbojas ārpus saprāta, pienākuma un patiesības normām.